Eix 2

Procés de l’aprenentatge competencial: metodologia

Veure criteris

Criteri 9

L’organització dels continguts

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 9.1 L’organització i presentació dels continguts al centre educatiu, de quina manera reflecteix els 7 principis de l’aprenentatge, especialment la construcció de connexions horitzontals entre les diferents àrees?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Processos que aprofundeixen en la comprensió que, en un centre educatiu que està adreçat al desenvolupament de les competències per a la vida, l’objecte d’estudi és la realitat global i complexa, i que les àrees i matèries estan al servei d’aquest objectiu.

  - Processos establerts de planificació dels continguts competencials a partir d’un treball conjunt entre docents de diverses especialitats/matèries per permetre la construcció de connexions horitzontals.

  - Processos establerts per a la recollida de les preguntes, interessos i inquietuds dels infants i joves a l’inici d’una tasca.

  PRÀCTIQUES de CENTRE

  - Utilització d’activitats autèntiques, basades en un context real de l’entorn d’aprenentatge.

  - Ús de situacions de la realitat com a objecte d'estudi i punt de partida de les unitats didàctiques i com a mitjà per atribuir sentit i funcionalitat als aprenentatges. 

  - Ús d’un enfocament globalitzador i de mètodes globalitzats.

  RESULTATS OBSERVATS