Eix 2

Procés de l’aprenentatge competencial: metodologia

Veure criteris

Criteri 8

La utilització dels espais i el temps

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 8.1 Com s’utilitzen al centre educatiu els espais i el temps per reflectir la naturalesa social de l’aprenentatge que fa que els entorns siguin emocionalment gratificants i que la gestió del temps respecti les necessitats globals de desenvolupament personal i els ritmes d'aprenentatge diferents?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Processos establerts a l’escola per involucrar els infants i joves en el disseny i la cura dels espais.

  - Processos i oportunitats establerts perquè els infants i joves puguin autogestionar l’estudi independent i/o en grups.

  - Processos i objectius establerts per assegurar que el disseny de l’horari reflecteixi les necessitats dels infants i joves pel que fa a l’estudi i pel que fa al lleure.

  PRÀCTIQUES de CENTRE

  - Ús com a espai educatiu de tots els espais de l’escola (no només de les aules).

  - Organització de l’espai i del mobiliari que afavoreixi la flexibilitat i la varietat en l’organització social de l’entorn d’aprenentatge.

  - Ús dels espais del centre per crear un clima acollidor i per reconèixer i celebrar la diversitat dels infants i joves.

  - Ús dels espais del centre per facilitar connexions entre disciplines i àrees de coneixement i connexions amb la comunitat i l’entorn més enllà del centre.

  - Organització de l’horari per matèries o per criteri alternatiu.

  - Temps d'aprenentatge diari i setmanal dins i fora de l’entorn de l’escola.

  - Relació d'experiències de continuïtat d'aprenentatge fora de l'escola al llarg del curs i durant l’estiu.

  RESULTATS OBSERVATS