Eix 2

Procés de l’aprenentatge competencial: metodologia

Veure criteris

Criteri 7

La gestió social dels entorns d’aprenentatge

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 7.1 Com es concreta al centre educatiu l’organització de l’entorn d’aprenentatge, la naturalesa social de l'aprenentatge i l'atenció a les diferències individuals dels infants i joves?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Organització dels entorns d'aprenentatge i tipus d’agrupaments (gran grup, equips estables heterogenis, equips flexibles homogenis o heterogenis i treball individual personalitzat) d’acord amb les competències a desenvolupar, sigui de convivència o d'autonomia, i de les oportunitats de l’aprenentatge entre iguals.

  PRÀCTIQUES de CENTRE

  - Varietat/flexibilitat de les agrupacions d’infants i joves emprades a l’escola: grups grans, grups petits, treball individual, grups de diferents edats, cursos o etapes.

  - Participació en programes o oportunitats de treball col·laboratiu, mentoria i acompanyament/apadrinament entre infants i joves de la mateixa edat o d’edats diferents.

  - Presència habitual de rotllanes, converses, treball grupal per compartir identitats, aprenentatges i vivències a l’escola.

  - Utilització del treball cooperatiu.

  RESULTATS OBSERVATS