Eix 2

Procés de l’aprenentatge competencial: metodologia

Veure criteris

Criteri 6

Les relacions interactives

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 6.1 Com es concreten al centre educatiu les relacions interactives, la naturalesa social de l’aprenentatge, les emocions i les diferències individuals?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Processos de comunicació establerts entre docents i infants i joves al centre.

  - Processos i oportunitats establerts perquè els infants i joves debatin els objectius de les activitats d’aprenentatge amb els docents i aportin idees pròpies.

  - Definició del rol principal dels docents de l’escola com a facilitadors de l’aprenentatge d’infants i joves i que sigui coherent amb els principis i valors que es pretenen desenvolupar.

  - Establiment d'un clima emocional que afavoreixi l'aprenentatge i el desenvolupament de l'autoestima

  PRÀCTIQUES de CENTRE

  - Ús habitual del treball en equip i el treball col·laboratiu.

  - Existència d’espais de diàleg, com les assemblees, i d’altres espais de reflexió informals i formals entre infants i joves, i entre infants i joves i docents.

  - Participació dels infants i joves en l'establiment de les normes de convivència  i en les mesures per a la reconducció de les disrupcions.

  - Percentatge d’infants i joves que perceben que hi ha adults a l’escola que els recolzen i estan interessats en el seu èxit i desenvolupament.

  - Percentatge d’infants i joves que perceben que els docents coneixen les seves fortaleses i inquietuds així com el que troben més difícil.

  - Els infants i joves són capaços de formular i donar retroalimentació i avaluació formativa als seus companys.

  RESULTATS OBSERVATS