Eix 2

Procés de l’aprenentatge competencial: metodologia

Veure criteris

Criteri 5

Les seqüències d’experiències d’aprenentatge

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 5.1 Al centre educatiu, com s’estructuren i dissenyen les seqüències d’experiències d’aprenentatge?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Objectius i processos establerts a l’escola per alinear les seqüències amb els 7 principis de l’aprenentatge, tenint en compte, especialment, les diferències individuals d’infants i joves i la consciència del propi procés d’aprenentatge.

  PRÀCTIQUES de CENTRE

  - Percentatge de classes/unitats que adopten seqüències que comencen amb el plantejament d’una pregunta, repte o problema.

  - Percentatge de classes/unitats que adopten seqüències que resulten en una tasca final que té projecció externa.

  - Percentatge d’activitats diferenciades segons les característiques individuals.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 5.2 Com participen els infants i joves del centre educatiu en l’establiment dels objectius i continguts de les activitats d’aprenentatge?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Els processos establerts a l’escola per construir les seqüències didàctiques parteixen dels interessos, motivacions i coneixements previs dels infants i joves:

  • Grau i forma de participació dels infants i joves en la tria del seu itinerari formatiu.
  • Grau i forma de participació dels infants i joves en l’establiment dels objectius d'aprenentatge, en les activitats a realitzar i en els criteris d'avaluació. 

  PRÀCTIQUES de CENTRE

  - Percentatge d’infants i joves que són capaços de formular objectius i reptes d’aprenentatge personals.

  - Percentatge d’infants i joves que són capaços d’explicar què aprenen i per què.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 5.3 Com contribueixen les seqüències d’activitats d’aprenentatge al coneixement sobre el procés d’aprenentatge de cada infant?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - El centre disposa d’espais i temps per a la reflexió i anàlisi conjunta del professorat que permeti identificar les millores en els processos d’aprenentage, en funció de les competències a desenvolupar i de les necessitats i interessos dels infants i joves.

  PRÀCTIQUES de CENTRE

  - El centre revisa periòdicament les seqüències d’activitats d’aprenentatge utilitzant els criteris que es desprenen dels 7 principis de l’aprenentatge.

  - Percentatge de classes/unitats que adopten seqüències que inclouen una avaluació reguladora i formativa que permet ajustar la mateixa seqüència per reflexionar sobre les necessitats dels infants i joves.

  - Percentatge de classes/unitats que adopten seqüències que inclouen elements de reflexió i debat per a la millora dels infants i joves.

  - Presència a l’inici de la seqüència d’elements de motivació que relacionen els aprenentatges assolits amb els aprenentatges nous.

  RESULTATS OBSERVATS