Eix 1

Propòsit i plantejaments institucionals

Veure criteris

Criteri 2

Orientació a desenvolupar competències per a ser

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 2.1 Com s’incorpora al centre educatiu el desenvolupament de competències per a ser a través dels continguts del currículum, particularment la competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Explicitació dels objectius educatius i d'aprenentatge de les competències per a ser, a classe i a través de l’itinerari personal de cada infant o jove. 

  - Existència de processos per assegurar que la varietat de les metodologies emprades reflecteixi els interessos i les experiències prèvies dels infants i joves.

  PRÀCTIQUES de CENTRE

  - Plantejament de reptes i situacions funcionals que parteixen de la vida quotidiana.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 2.2 Com s’incorpora al centre educatiu el desenvolupament de competències per a ser en tots els infants i joves a través de les metodologies d’aprenentatge experiencial significatiu  que comporten la implicació de l’alumnat i la interdisciplinarietat?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Existència d’una formació docent específica d’actualització en els coneixements sobre l’aprenentatge que aporten la neurociència, la psicologia, les ciències de la comunicació, etc.

  PRÀCTIQUES de CENTRE

  - Incorporació del treball col·laboratiu de manera explícita (projectes, tallers…) a la vida quotidiana del centre. 

  - Ús generalitzat de metodologies actives en el desenvolupament de les competències per a ser en totes les àrees del currículum:

  • fer-se preguntes,
  • resoldre problemes.

  - Implantació de pràctiques basades en la formació docent específica d’actualització en els coneixements sobre l’aprenentatge que aporten la neurociència, la psicologia, les ciències de la comunicació, etc.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 2.3 Com s’incorpora al centre educatiu el desenvolupament de competències per a ser en tots els infants i joves a través dels diferents processos d’avaluació, autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Existència de processos d’avaluació coherents amb les competències per a ser. 

  PRÀCTIQUES de CENTRE

  - Participació dels infants i joves en processos d’autoavaluació que inclouen les competències per a ser.

  - Incorporació de les famílies, si s’escau i depenent de l’edat de l’alumnat, en el contrast d’evidències, dins l’àmbit no estricament escolar, del progrés de les competències per a ser.

  - Establiment del grau d’implantació de l’avaluació formal per competències de l’àmbit corresponent als valors, per tal de tenir una primera dada bàsica de diagnòstic que serveixi per marcar objectius de millora.

  - Ús d’instruments d’observació i registre de les competències per a ser.

  RESULTATS OBSERVATS