Eix 1

Propòsit i plantejaments institucionals

Veure criteris

Criteri 2

Orientació a desenvolupar competències per a ser

Les competències per a ser concreten en la pràctica educativa un dels pilars d’aprenentatge proposats per la UNESCO:

Aprendre a ser per contribuir al desenvolupament de la pròpia personalitat i que s'estigui en condicions d'obrar amb creixent autonomia, capacitat de judici i responsabilitat personal. Amb aquesta finalitat, no s’ha de menystenir en l'educació cap de les possibilitats de cada individu: memòria, raonament, sentit estètic, capacitats físiques, aptitud per comunicar. L'anterior requereix, d'igual manera, un enfortiment dels principis i valors ètics de la persona.

Pel que fa a les competències bàsiques definides en el marc normatiu vigent a Catalunya, es recullen explícitament competències per a ser, sobretot la competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria i, en tant que hi contribueix, la competència d’aprendre a aprendre.