Eix 4

Gestió de l’organització

Veure criteris

Criteri 18

Organització oberta

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 18.1 Com es fan servir les aliances o col·laboracions amb entitats o organitzacions externes al centre educatiu?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Acords concretats entre el centre i entitats externes per al desenvolupament d’activitats d’aprenentatge.

  - Impacte de les aliances amb entitats externes.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Descripció de les aliances o col·laboracions externes principals de l’escola.

  - Persona o persones que gestionen aquestes aliances.

  - Educadors provinents de les entitats aliades que participa en les activitats de l’escola.

  - Visites d’infants i joves a les entitats aliades.

  - Activitats col·laboratives (de caràcter lectiu o no lectiu) amb les entitats aliades.

  - Projectes de recerca desenvolupats conjuntament amb les entitats aliades.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 18.2 Com és el rol de les famílies al centre?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Percentatge de participació de famílies a l’AMPA/AFA.

  - Percentatge de participació de famílies en comissions mixtes, comitès, etc.

  - Percentatge de participació de les famílies en reunions escolars durant el curs.

  - Resultats d’enquestes de satisfacció de les famílies.

  - Percentatge de pares i mares que lideren o participen en activitats (de caràcter lectiu o no lectiu) al centre.

  - Participació de les famílies i del mateix alumnat en l’avaluació de les competències de l’àmbit de valors i personal.

  - Grau de satisfacció de les famílies recollit mitjançant mecanismes periòdics (enquesta, qüestionari, registres…).

  RESULTATS OBSERVATS

 • 18.3 Quines són les principals aliances estratègiques del centre educatiu?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Incorporació al PEC, PdD i a la programació dels objectius i estratègies de les relacions externes.

  - Impacte de les aliances estratègiques al centre.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Xarxes professionals, de l’entorn i internacionals, en què participa el centre.

  - Visites programades a altres centres, de l’entorn o internacionals.

  RESULTATS OBSERVATS