Eix 4

Gestió de l’organització

Veure criteris

Criteri 17

Lideratge i organització formativa

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 17.1 Com es construeix i comparteix la visió del centre educatiu amb la comunitat educativa?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Mecanismes (comissions/comitès) de participació en el procés d’elaboració de la visió de centre i del PEC.

  - Vies de comunicació sobre el PEC/la visió de l’escola (webs, presentacions, informació enviada a les famílies, etc.).

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Percentatge de participació en comissions/comitès oficials d’elaboració de la visió de centre i del  PEC: docents, famílies, infants i joves.

  - Oportunitats (assemblees d’infants i joves, reunions, portals digitals, presentacions AMPA, etc.) establertes a l’escola per comunicar el PEC i rebre comentaris/aportacions de la comunitat educativa.

  - Percentatge de participació en les oportunitats (assemblees d’infants i joves, reunions, portals digitals, presentacions a l’AMPA, etc.) per comunicar el PEC i rebre comentaris/aportacions de la comunitat educativa.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 17.2 Qui són els actors que tenen lideratge al centre i com l’exerceixen?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Càrrecs de coordinació propis del PEC.

  - Responsabilitat compartida dels projectes definits pel claustre.

  - Composició del Consell de Direcció.

  - Coordinació de cicle pel que fa a la gestió quotidiana.

  - Composició de comissions de treball: atenció a la diversitat, tecnologia, infraestructures, etc.

  - Formació docent específica en: 

  • Qualitats personals (constància, flexibilitat, integritat, fiabilitat…).
  • Destreses interpersonals (empatia, escolta activa, assertivitat…).
  • Capacitat de lideratge (motivació, control de qualitat, delegació...).
  • Destreses de gestió (planificació de projectes, negociació...).

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Participació en comissions mixtes (equip directiu, docents, famílies, infants).

  - Participació dels infants i joves en l’avaluació del funcionament del centre.

  - Representants de famílies delegades d’aula coordinats amb un responsable de l’equip directiu.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 17.3 Quins són i com es fan servir els instruments per a la generació, recollida i utilització d’evidències sobre el funcionament del centre?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Processos establerts a l’escola per al contrast de dades o evidències de supervisió realitzada per agents externs (inspecció, formadors...).

  - Instruments emprats per recollir evidències sobre el funcionament del centre des de la perspectiva dels infants i joves, les famílies, el claustre, etc.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Periodicitat de la recollida i anàlisi de les evidències sobre el funcionament del centre.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 17.4 Com es fan servir les evidències sobre el funcionament del centre educatiu?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Processos/documents/esdeveniments emprats al centre per compartir els resultats d’aquestes avaluacions amb la comunitat educativa.

  - Processos establerts al centre per incorporar els resultats d’aquestes avaluacions en la planificació. 

  - Processos d’avaluació de l’escola que comporten canvis o serveixen per prendre decisions sobre manteniment, millora, canvi d’orientació o extinció de les activitats del centre.

  PRÀCTICA de CENTRE

  RESULTATS OBSERVATS