Eix 4

Gestió de l’organització

Veure criteris

Criteri 16

Processos d’actualització de les dinàmiques dins l’entorn d’aprenentatge

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 16.1 Com se sistematitza al centre educatiu l’actualització/innovació de les dinàmiques de docència?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Objectius anuals del centre rellevants pel que fa a l’actualització/innovació de les dinàmiques de docència i de l’equip docent.

  - Processos/mecanismes establerts per promoure la codocència, la col·laboració i la participació en xarxes, etc. amb la comunitat educativa.

  - Recursos/formació disponibles al centre per promoure la codocència, col·laboració, etc.

  - Instruments i processos d’avaluació emprats per valorar l’assoliment dels objectius d’actualització/innovació de les dinàmiques de docència.

  - Mecanismes de coordinació i de decisió entre els docents quant a: objectius del centre, accions a coordinar, orientació a les actuacions dels docents implicats i ús prioritzat dels recursos disponibles.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Percentatge de docents que utilitzen els recursos/formació disponibles al centre o al seu entorn per promoure la codocència i la col·laboració.

  - Percentatge de docents que participen en xarxes o comunitats d’aprenentatge relacionades amb la innovació de les dinàmiques de docència.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 16.2 Com se sistematitza l’actualització/innovació de les dinàmiques d’agrupació dels infants i joves?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Objectius anuals del centre rellevants pel que fa a l’actualització/innovació de les dinàmiques d’agrupació dels infants i joves.

  - Processos/mecanismes establerts al centre per promoure l’actualització/innovació de les agrupacions dels infants i joves.

  - Recursos/formació disponibles al centre per promoure l’actualització/innovació de les agrupacions dels infants i joves.

  - Instruments i processos d’avaluació emprats per valorar l’assoliment dels objectius d’actualització/innovació de les agrupacions dels infants i joves.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Percentatge de docents i membres de l’equip directiu que utilitzen els recursos/formació disponibles al centre o al seu entorn per promoure l’actualització/innovació de les agrupacions dels infants i joves.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 16.3 Com se sistematitza l’actualització/innovació de les dinàmiques de temps?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Objectius anuals del centre rellevants pel que fa a l’actualització/innovació de les dinàmiques de temps.

  - Processos/mecanismes establerts al centre per promoure l’actualització/innovació de les dinàmiques de temps.

  - Recursos/formació disponibles al centre per promoure l’actualització/innovació de les dinàmiques de temps.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Percentatge de docents/membres de l’equip directiu que utilitzen els recursos/formació disponibles al centre o al seu entorn per promoure l’actualització/innovació de les dinàmiques de temps.

  - Ús de pràctiques d’utilització i priorització del temps a tot l’àmbit organitzatiu i de planificació, bàsicament en la dinàmica de les reunions.

  - Instruments i processos d’avaluació emprats per valorar l’assoliment dels objectius d’actualització/innovació de les dinàmiques de temps.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 16.4 Com se sistematitza l’actualització/innovació dels enfocaments pedagògics?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Objectius anuals del centre rellevants pel que fa a l’actualització/innovació dels enfocaments pedagògics.

  - Processos/mecanismes establerts al centre per promoure l’actualització/innovació dels enfocaments pedagògics.

  - Recursos/formació disponibles al centre per promoure l’actualització/innovació dels enfocaments pedagògics.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Percentatge de docents/membres de l’equip directiu que utilitzen els recursos/formació disponibles al centre o al seu entorn per promoure l’actualització/innovació dels enfocaments pedagògics.

  - Percentatge de docents que participen en xarxes o comunitats d’aprenentatge relacionades amb l’actualització/innovació dels enfocaments pedagògics.

  - Instruments i processos d’avaluació emprats per valorar l’assoliment dels objectius d’actualització/innovació dels enfocaments pedagògics.

  RESULTATS OBSERVATS