Eix 4

Gestió de l’organització

Veure criteris

Criteri 15

Processos d’actualització dels elements del nucli pedagògic

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 15.1 Com se sistematitza al centre educatiu l’actualització/innovació dels infants i joves?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Objectius anuals del centre i els corresponents processos/mecanismes a les NOFC adreçats a la incorporació i integració dels infants i joves i altres aprenents: 

  • en risc d’exclusió social
  • amb necessitats especials
  • desmotivats o absentitstes
  • en perill d’abandonament

  PRÀCTIQUES de CENTRE

  - Instruments i processos d’avaluació emprats per valorar l’assoliment dels objectius d’integració al centre.

  - Processos i mecanismes establerts en la implementació dels canvis per valorar-ne l’efecte sobre l’alumnat i validar-ne la continuïtat.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 15.2 Com se sistematitza l’actualització/innovació dels docents?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Foment d’una cultura de formació permanent i d’anàlisi i revisió compartida (aprenentatge entre iguals) de la pràctica educativa i d’intercanvi d’experiències innovadores.

  - Definició de llocs de treball específics per ser ocupats per perfils professionals (metodologies globalitzades, diversitat...) que facilitin el desplegament del PEC.

  - Recollida d’informació precisa sobre les habilitats i interessos bàsics dels docents a més de les titulacions (currículum bàsic, aficions, etc.).

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Sistemes organitzatius del centre relacionats amb les habilitats i coneixements dels docents:

  • Sistemes de selecció, si s’escau. Per exemple, per assignar llocs específics o seleccionar substituts.
  • Sistemes de formació permanent.
  • Sistemes d’innovació.
  • Sistemes d’avaluació formativa.
  • Sistemes d’acollida.

  - Oferta de recursos i formació disponibles per als docents del centre rellevants pel que fa a l’ús de la tecnologia i el desenvolupament de recursos pedagògics.

  - Disposició de temps per a la reflexió i anàlisi de la pràctica educativa i l’intercanvi d’experiències innovadores.

  - Processos i aliances establerts per fomentar la incorporació de docents no convencionals.

  - Instruments i processos d’avaluació emprats per valorar l’assoliment dels objectius d’integració de docents no convencionals al centre.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 15.3 Com se sistematitza l’actualització/innovació dels continguts?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Processos establerts per concretar el currículum per tal que respongui a les necessitats i interessos dels infants i joves del centre.

  - Processos establerts per concretar el currículum per tal que doni resposta al desenvolupament de competències per a la vida.

  - Processos establerts per concretar continguts que reflecteixin reptes que provenen del món real, com la sostenibilitat mediambiental i l’equitat.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Instruments i processos d’avaluació emprats per valorar l’adaptació dels continguts.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 15.4 Com se sistematitza l’actualització/innovació dels recursos pedagògics, espais, etc.?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Processos, aliances i mecanismes establerts per facilitar l’actualització i innovació dels recursos i espais.

  - Processos, aliances i mecanismes establerts per facilitar l’actualització i innovació de l’ús de la tecnologia.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Instruments i processos de revisió i millora dels recursos pedagògics i per a l’adequació de l’espai a les necessitats de les pràctiques educatives innovadores.

  RESULTATS OBSERVATS