Eix 4

Gestió de l’organització

Veure criteris

Criteri 15

Processos d’actualització dels elements del nucli pedagògic

L'entorn d'aprenentatge té quatre elements centrals que conformen el nucli pedagògic: 

  • Els infants i joves (qui aprèn)
  • Els docents (amb qui)
  • El contingut (el què
  • Els recursos (amb què)

Aquests quatre elements són els components bàsics perquè es produeixi l'aprenentatge i són presents en tot tipus d'entorns d'aprenentatge, des del més tradicional fins al més actualitzat. 

Establir objectius i processos d’acollida d’aprenents amb perfils variats ha de ser una tasca prioritària al centre educatiu, per tal de garantir la incorporació i integració amb èxit dels infants i joves que es troben en risc d’exclusió social, o bé els que tenen necessitats especials, els desmotivats i absentistes o aquells que volen abandonar els seus estudis. 

L’equip docent ha d’establir processos estables i permanents d’actualització que els permeti renovar les estratègies metodològiques per al desenvolupament de les competències per a la vida i la personalització dels aprenentatges. Aquests processos han de comportar formació, reflexió i anàlisi compartit de la pràctica educativa. Alhora, ampliar el perfil dels docents resulta sempre enriquidor per a l'aprenentatge i permet obrir les portes a persones amb una visió diferent de la de l’educador. L’activitat docent pot així incloure els mateixos infants i joves, els seus familiars, investigadors universitaris, experts, professionals, empresaris, artistes, etc. 

El currículum normatiu no ha de ser un impediment per actualitzar el contingut que s'aprèn; més encara, el que s'aprèn ha d'estar alineat amb les necessitats del segle XXI. Algunes maneres d'actualitzar el contingut són incloure aprenentatges basats en projectes interdisciplinaris i per indagació, enfocar-se en el desenvolupament de competències per a la vida, alinear els continguts amb els interessos dels aprenents, abordar temes de sostenibilitat del medi ambient, fomentar l'aprenentatge de múltiples llengües, entre d'altres. 

Finalment, tot aprenentatge necessita recursos i aquests poden ser tan amplis com cada entorn d'aprenentatge ho necessiti. Els llibres de text no poden ser l'únic recurs pedagògic, la inclusió de materials de disseny propi i l'ús de la tecnologia ofereixen possibilitats infinites d'aprenentatge. Una arquitectura al servei de l'aprenentatge o, si no, l'ús innovador de l'espai existent, permet una àmplia varietat d'estils d'aprenentatge en interiors i exteriors. Cada racó de l'escola ha de fomentar l'aprenentatge i el desenvolupament de competències.