Eix 2

Procés de l’aprenentatge competencial: metodologia

Veure criteris

Criteri 10

L’ús dels materials curriculars i altres recursos didàctics

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 10.1 L’ús que es fa al centre educatiu dels materials curriculars i altres recursos didàctics, de quina manera reflecteix les diferències individuals i la construcció de connexions horitzontals?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Col·lectiu que assumeix la responsabilitat d’identificar recursos, per exemple: 

  • Equip directiu.
  • Equip directiu i docents.
  • Equip directiu, docents i altres professionals vinculats al centre.
  • Equip directiu, docents, altres professionals vinculats al centre i infants.
  • Equip directiu, docents, altres professionals vinculats al centre, infants i famílies.

  - Processos i objectius establerts per definir la selecció i elaboració de recursos didàctics i la manera com s'utilitzen.

  PRÀCTIQUES de CENTRE

  - Tipus de material per:

  • El seguiment individualitzat (ritmes, estils d’aprenentatge i interessos).
  • La relació dels individus amb el grup.
  • L’establiment de relacions horitzontals i la globalització.
  • La motivació i l’actitud favorable a l’aprenentatge.
  • El reconeixement dels coneixements previs.
  • L’ajuda a la comprensió.
  • L’exercitació i l’ajuda al record.

  - Tipus de materials didàctics que es fan servir al centre, per exemple: 

  • Llibre de text.
  • Llibre de text digital.
  • Fitxes.
  • Material de manipulació proporcionat per les editorials.
  • Material de manipulació creat pels docents.
  • Material creat pels infants i joves.
  • Material aportat per les famílies o altres membres de la comunitat educativa.
  • Material creat conjuntament entre famílies, docents i alumnat.
  • Material pensat pels mestres i elaborat per les famílies i/o els alumnes.

  - Ús dels materials per respondre a diferents necessitats dels infants i joves, per exemple: 

  • L’equip docent decideix el material per a cada nivell i el presenta.
  • L’equip docent decideix el material per a cada nivell i l’alumnat tria entre diverses opcions.
  • L’equip docent presenta diverses propostes i l’alumnat en tria una.
  • L’alumnat proposa el material que vol fer servir.

  - Ús de materials i recursos per construir connexions entre disciplines i amb l’entorn de l’escola, per exemple: 

  • S’ignora l’entorn, no hi ha interacció amb ell.
  • L’equip directiu estableix connexions ocasionals amb l’entorn (activitats concretes).
  • L’equip directiu estableix connexions estables amb l’entorn (vincle amb entitats, per exemple).
  • Els membres de l’equip docent estableixen connexions ocasionals.
  • Els membres de l’equip docent mantenen connexions estables.
  • Els membres de l'equip docent estableixen connexions ocasionals amb altres professionals o amb docents d'altres centres.
  • Els membres de l'equip docent estableixen connexions estables amb altres professionals o amb docents d'altres centres.
  • L’alumnat i les famílies (comunitat educativa) participen activament en la xarxa de l’entorn.

  RESULTATS OBSERVATS