Eix 2

Procés de l’aprenentatge competencial: metodologia

Veure criteris

Criteri 10

L’ús dels materials curriculars i altres recursos didàctics

Desplaceu l'equalitzador per visualitzar els diferents estadis de desenvolupament d'aquest criteri

No heu seleccionat cap estadi per aquest criteri.